Bristande beredskap mot våld

Det finns stora brister i rutinerna för att motverka och förebygga våld och hot i småbutiker, kiosker, hos tobakshandlare och andra mindre butiker i Sörmland och Östergötland.
Det konstaterar Arbetsmiljöinspektionen efter att ha gjort drygt 150 besök i småbutiker i början av december. Många butiker hade inte inventerat riskerna och bedömt dem och dessutom saknades rutiner för beredskap för första hjälpen och krisstöd. Vartannat besök ledde till krav på åtgärder från inspektionens sida. Senast den första mars nästa år måste de som fått anmärkningar göra något åt dem.