HD i Norge friade känd nazist

En känd norsk nazist frikändes igår i Högsta domstolen i Norge för antisemitiska och invandrarfientliga uttalanden.
Domen i norska HD innebär att det nu är tillåtet i Norge att offentligt anklaga invandrare för att dagligen råna, döda och våldta norrmän. Nazistens advokat var nöjd med utslaget och hävdar att HD:s dom gör skyddet för yttrandefrihet viktigare än skyddet av minoriteter.