2002 näst varmaste året

År 2002 är världens näst varmaste år, efter år 1998, sedan statistiken för världsmedeltemperaturen inleddes 1860, rapporterar världsmeteorologorganisationen WMO.
År 2002 var en halv grad varmare än genomsnittstemperaturen under 60-, 70- och 80-talen. Sedan 1990 har jordens medeltemperatur stigit, och nio av de tio varmaste åren har inträffat under 90-talet och början av 2000-talet. Orsakerna till ökningen i jordens medeltemperatur är utsläppen av växthusgaser, och då främst koldioxid, menar WMO. Källa: Reuters