SLUs hästakut öppnas igen i april

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet SLU, beslutade i går att universitetet ska försöka ordna fram pengar så att hästakuten på Ultuna i Uppsala ska kunna öppnas 15 april nästa år, istället för att hållas stängd hela året som planerats.
Trots det är många studenter som fortfarande är missnöjda och oroliga. Och hur återöppnandet av akuten ska finansieras är oklart. - Det är en fråga som vi kommer att diskutera nu, säger SLUs styrelseordförande Bo Dockered. Ledningen för SLU tycks backa för den kritikstorm som kommit från studenter, lärare och från hästägare. På styrelsemötet i går presenterades också en ny rapport från institutionens lärare, där lärarna klargjorde att studenter som inte har fått träning på en hästakut under utbildningen inte heller kan få godkänd examen på den praktiska delen och därmed inte skulle kunna fungera som veterinärer utan att få någon kompletterande praktisk utbildning. Men trots den relativa framgången var många studenter i går missnöjda. Åsa Nyström skulle ha sin praktik strax efter årsskiftet då hästakuten fortfarande kommer att vara stängd. - Det finns ingen lösning för hur vi ska få vår praktik. Det enda besked vi vill ha är att jouren öppnar igen direkt efter jul, säger hon.