Musikaliteten kartlagd

Amerikanska forskare har nu kartlagt vilket område i hjärnan som aktiveras när vi känner igen musik eller analyserar vilka toner som är falska.
Området sitter längst fram i hjärnan, strax ovanför ögonen. Det är där vi håller reda på toner och hur toner förhåller sig till varandra. Så länge musiken inte avviker från det förväntade kan en viss aktivitet registreras, och när någonting låter falskt eller fel, då aktiveras området än mer. Vad man uppfattar som avvikande är kulturellt betingat, men oavsett vilken musiktradition man växt upp med, är det sannolikt samma del av hjärnan som håller koll på hur väl olika toner passar ihop, enligt forskarna vid Dartmouth College. Intervjuad: Jan Fagius, docent i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, samt författare till boken "Hemisfärernas musik - om musikhanteringen i hjärnan" Källa: Science