Skolan i Vetlanda krävs på över tre miljoner

Vetlanda kommun tvingas nu betala tillbaka 3, 1 miljoner kronor som man fått i bidrag från Skolverket.
Bidraget skulle bland annat gå till att öka personaltätheten i skolan. Anledningen till återbetalningskravet är att åsikterna mellan Skolverket och kommunen går isär är när det gäller redovisningen av antalet lärare i förhållande till antalet elever. Göran Lindell är centerpartistiskt kommunalråd och han säger att åtebetalningskravet skull ekunna leda till en skattehöjning för kommuninvånarna. Men exakt vad kommunen ska få de uteblivna miljonerna ifrån har inte diskuterats, utan först gör kommunledningen vad den kan för att slippa betala. Göran Lindell reser redan nu i veckan med en delegation från kommunen till Stockholm för att försöka ändra på Skolverkets beslut.