Vårdcenrtral utanför Sundsvall privatiseras

Njurunda vårdteam AB tar från den 1 april nästa år över driften av Njurunda vårdcentral utanför Sundsvall nästa år. Njurunda vårdteam AB är ett bolag som ägs av personalen vid vårdcentralen.
Avtalet är ett led i landstingets strävan att pröva alternativa former. Verksamhet och besöksavgifter kommer att vara oförändrade.