Silkesmaskar hjälper plastikkirurger

Japanska forskare vill nu låta silkesmaskar spinna fram proteinet kollagen som används inom medicinen under bland annat plastikkirurgi.
Kollagen är ett protein som till största del utgör vävnaden i vår hud. Kollagen behövs vid vissa operationer, särskilt inom plastikkirurgin. Japanska forskare försöker nu få silkesmaskar att framställa kollagenet som en biprodukt när de spinner fram sin silkestråd. Detta kollagen skulle kunna utvinnas ur tråden och användas inom vården samt inom kosmetikaindustrin. Ännu finns inte denna genmodifierade silkesmask, men eftersom infrastrukturen för silkesindustrin existerar, menar de japanska forskarna att metoden skulle vara intressant. Källa: Nature Biotechnology Intervjuad: Håkan Tunon, organkemist vid Centrum för biologisk mångfald i Uppsala