Lönekrav trappas upp i Tyskland

I Tyskland börjar på onsdagen löneförhandlingar mellan arbetsgivarna och de offentliganställdas fackförbund - Verdi - som är världens största med 3 miljoner medlemmar. Facket hotar med strejker medan arbetsgivarna vägrar att gå med på lönehöjningar och hänvisar till den usla situtationen för tysk ekonomi.
Redan i början av denna vecka har facket gjort allvar av sitt hot och genomfört en rad timslånga punktstrjekr mot tunnelbanor, bussar och spårvagnar. Detta för att få gehör för ett krav på treprocentiga löneökningar. I måndags lamslogs lokaltrafiken i Frankfurt och ett hundratal avgångar med flyg försenades. I München inställdes kortvarigt alla avgångar med flyg utom på större internationella förbindelser. Punktstrejkerna är ett sätt att få arbetsgivarna att överge sitt nuvarande nollbud till lönehöjningar. Problemet för arbetsgivarana är att skatteinkomsterna sviktar i de tyska delstaterna och hela den tyska ekonomin har så stort budgetunderskott i de offentliga finanserna att Tyskland bryter mot de regler gäller för Euroländerna i den europeiska valutaunionen EMU. Det gör att det i praktiken är omöjligt att avsiktligt öka utgifterna som redan är för stora. I väntan på att världsekonomin vänder uppåt sitter Tysklands ekonomi i ett skruvstäd - klämd mellan stablitetpaktens krav på Euroländerna och en ränta som sätts av den europeiska centralbanken som stramar åt den tyska ekonomin alltför mycket. Enda vägen som finns kvar är nedskärningar i välfärdssystemet med sämre villkor för i t ex a-kassan och - som arbetsgivarna förstås anser - uteblivna löneökningar. Något som de offentliganställdas fackförbund inte accepterar när förhandlingarna startar.