Tidigarelagda utbetalningar en arbetsbörda

Det nya pensionssystemet som träder i kraft vid årsskiftet och förändringar i bostadsbidraget har medfört att Försäkringskassan i Blekinge har en extremt hög arbetsbelastning för närvarande.
Men enligt verksamhetschef Gun Svensson ska inte den ökade arbetsbördan innebära att de ersättningar som är planerade att betalas ut innan julhelgen försenas. Försäkringskassans ambition är att samtliga utbetalningar ska vara klara den 23:e december.