Conseco söker konkursskydd

Sent på tisdagsnatten, amerikans tid, kom besked att den amerikanska finans-och försäkringskoncernenen Conseco har ansökt om konkursskydd. Conseco är det tredje största bolaget, efter Worldcom och Enron, som ansökt om konkursskydd i USA:s historia. Detta görs efter flera månaders samtal med kreditgivare och i ett försök att komma tillrätta med bolagets skulder på närmare 60 miljarder kronor.