Fortsatt kommunal drift av Kypegården

Det blir fortsatt kommunal drift av motionsanläggningen Kypegården i Borås. Det beslutade lokalförsörjningsnämnden i går.
Politikerna i lokalförsörjningsnämnden underkände det tjänstemannaförslag som gick ut på att företag 7-Fast skulle ta över driften av anläggningen och motionsspåren. Det var också tänkt att föreningen Länkarna skulle stå för den dagliga skötseln av Kypegården, men föreningen har, som vi tidgare rapporterat, hoppat av uppgörelsen.