Varutransporter till Holmön ska lösas

Nu vill Umeå kommun se en långsiktig lösning på varutransporterna till Holmön och uppmanar till förhandlingar.
I oktober sa kommunstyrelsen upp avtalet om trafik till Norrfjärden där Holmöfärjan lägger till. Avtalet har förlängts tre månader, men kommunpolitikerna vill se en långsiktig lösning på varutransporterna och vill ha förhandlingar med åkeriet om bidraget till trafiken. Kommunpolitikerna håller också med länsstyrelsen om att lanthandeln på Holmön ska få statligt servicebidrag.