Norsjö får insynsråd

Fördelningen av ordförande- och viceordförandeposterna i Norsjö har inte vållat några större strider, men en tjänst som insynsråd blev diskussionsämne.
Där diskuterades igår däremot om man skulle inrätta ett insynsråd - kommunstyrelsens vice ordförande får två arbetsdagar i veckan för att öka oppositionens insyn i frågorna. Kristdemokraterna och folkpartiet ville inte ändra i den nya organisationen genom att införa ett insynsråd, vilket dessutom kostar 100 000 kronor per år. Men de fick inte de andra partierna med sig, utan socialdemokraten Mikael Lindfors får posten som insynsråd. Centerpartisten Åke Eriksson fortsätter som kommunalråd.