Omstridda poster i styrelser och nämnder

Sex politiska uppdrag plus kommunalrådsposten, det får socialdemokraten Bert Öhlund. De borgerliga partierna missnöjda med att alla ordförande- och vice ordförandeposter går till s och v.
Skellefteås kommunalråd Bert Öhlund ska sitta i två stiftelser, i tre bolagsstyrelser, och vara ombud i en ekonomisk förening - det blev klart i kommunfullmäktige i går. De sex uppdragen ska han ha vid sidan om att vara ordförande för kommunstyrelsen. Alla ordförandeposter i Skellefteå kommuns nämnder ska nu innehas av antingen en socialdemokrat eller en vänsterpartist. Det gillades inte av den borgerliga oppositionen, som i en reservation tyckte att den fördelningen inte alls speglar valresultatet - där både socialdemokraterna och vänsterpartiet förlorade mandat.