Nollresultat för regionen

Västra Götalandsregionen väntas gå med ekonomisk överskott, om än litet, nästa år. För 2002 blir det nollresultat.
Rapporten om regionens ekonomi lades fram på regionstyrelsesammanträdet i går. Årets nollresultatet är sämre än väntat. De prognoser som tidigare gjorts pekade mot 240 miljoner kronor i överskott. För sjukvården i regionen blir det sammanlagt ett underskott på 815 miljoner kronor, jämfört med budget. Att det ändå slutar med plus minus noll beror bland annat på att skatteintäkter och statsbidrag legat långt över budget.