Narkossjuksköterskor kräver bättre arbetsmiljö

Bristen på narkossköterskor på Växjö lasarett gör att arbetsförhållandena är dåliga för de narkossköterskor, som finns där i dag. Därför har har de vänt sig till sjukhusledningen med krav på lösningar, både vad gäller arbetsmiljön och rekryteringen av ny personal. Bland annat nämns mer utbildning, friare arbetstider och högre lön.
Sjukhusdirektören Martin Myrskog delar personalens oro och lovar därför att ta i tu med problemen, till exempel att få igenom kravet på löneökning.