Resursbrist försvårade spaning på 11-åring

Brist på resurser och tidigare erfarenhet av efterspaning av försvunna personer har försvårat spningsabrbetet efter den försvunna 11-åriga flickan från asylmottagningen i Bräcke som ännu inte är återfunnen.
Rune Sörell, polis i Bräcke säger att om något liknande händer så kommer han att lämna över ärendet direkt till polisen i Östersund. - Det finns inte resurser här, säger han. Flickan försvann på tisdagen förra veckan, hon skulle gå och handla men kom aldrig tillbaka. Föräldrarna polisanmälde försvinnandet dagen efter och först på fredagen larmades polismyndigheter i grannlänen. Igår fattade länspolismästare Lennart Saläng beslut om att överföra ärendet till Östersunds polishus - vilket förståss kan tolkas som ett underkännande av det spaningsarbete som skett hittills. Jolin Boldt tidigare chefredaktör för flyktingtidnigen Sesam är kritisk till om verkligen polisen lägger ner samma resurser på att söka efter försvunna asylsökande och flyktignar som av svenskar. Men polis Rune Sörell i Bräcke som ansvarat för spanigsarbetet hittills hävdar bestämt att man inte gör någon åtskillnad mellan asylsökande och svenskar.