LRF för EMU

LRF tar aktiv ställning för EMU och ska jobba för ett ja i folkomröstningen om EMU.
- Europasamarbetet går som en röd tråd igenom organistionen säger förbundsordförande Caroline Trapp. LRF har 150.000 medlemmar som kommer att informeras särskilt om EMU-medlemskapets inverkan på lant-och jordbruk.