Dom ger rätt till skolskjuts över kommungräns

Länsrätten ger Skurups kommun bakläxa i ett ärende där kommunen nekade skolskjuts åt en elev som går i skola i Skurup men som varannan vecka bor hos sin pappa i Malmö.
Kommunen avslog ansökan med motiveringen att kommunen bara är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts inom kommunen. Länsrätten konstaterar att lagstiftningen när det gäller växelvisboende som överskrider kommungränserna är oklar men finner att beslutet strider mot lagen och upphäver beslutet. Kommunen överväger att överklaga länsrättens dom till kammarrätten.