Orättvisa krav på Mitthögskolan

Igår sa Högskoleverket nej till att Mitthögskolan blir universitet. Det fick företrädare för Mitthögskolan att reagera kraftigt.
Nu reagerar också riksdagsledamoten och socialdemokraten Marie Nordén från länet som tycker att det är dags att kontakta regeringen som så småningom ska ta det slutgiltiga beslutet i frågan. - Jag vill ha ett svar från utbildningsminister Thomas Östros. Om det är så att Högskoleverket har höjt kraven allt eftersom så är det välidigt konstigt, säger Marie Nordén. Utbildningsminister Tomas Östros säger till Östersunds Posten att Högskoleverkets nej är en stark signal att det fattas bitar för att Mitthögskolan ska nå ända fram. - Universitet ska man bli när man är mogen för det, säger Thomas Östros.