Itämerestä mahdollisesti suojelualue

Valtiopäivien ympäristö- ja maatalousvaliokunta haluaa luokitella Itämeren herkästi haavoittuvaksi merialueeksi. Taustalla on Espanjan rannikolla uponnut Prestige öljytankkeri ja valiokunnan mukaan uusi ympäristöluokittelu voisi auttaa Itämeren maita valvomaan öljytankkereiden liikkumista Itämerellä. Luokittelusta päättää kansainvälinen merenkulkujärjestä IMO ja valiokunta vaati nyt että hallitus anoo järjestöltä uutta luokittelua. Myös Helsinkikomisio, jonka tehtävänä on valvoa Itämeren ympäristöä, selvittää parhaillaan luokittelukysymystä.