Regeringen får bakläxa om rovdjursersättningar

Riksdagen ska nu på torsdag behandla frågan om rovdjursersättningar. Det mesta tyder på att regeringen får bakläxa från riksdagen - och det är regeringspartierna själva som delar ut bakläxan.
Regeringen presenterade sin budget för nästa år i oktober och där framkom det att ersättningarna för rovdjur i renskötselområdet sänks med tre och en halv miljon kronor. Det här väckte missnöje och Samernas riksförbund SSR reagerade också på den här sänkningen. Uppvaktat utskott SSR har därefter träffat ledamöter för miljö- och jordbruksutskottet för att diskutera frågan - och det verkar nu ge resultat. En motion från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet om att återställa det här beloppet har vunnit gehör i utskottet. Tar sig själva i örat Regeringspartierna tar alltså sig själva i örat för rovdjursersättningarna och anslaget blir därför oförändrat på 87,5 miljoner kronor för nästa år. Exakt hur mycket pengar som anslås för rovdjursskador på rennäringen är inte helt klart men från SSR:s sida är man förhoppningsfull om att årets nivå på 47,5 miljoner blir kvar. Främjandeanslaget minskas När det gäller det så kallade främjandeanslaget till rennäringen så kommer riksdagen att göra samma bedömning som regeringen - det innebär att anslaget sänks från drygt 50 miljoner kronor till 37 miljoner kronor. Men miljö- och jordbruksutskottet skriver i sitt förslag att den har för avsikt att följa konsekvenserna för rennäringens utgifter, speciellt när det gäller slaktstödet och Tjernobylersättningarna.