Svonni stödjer ILO-analys från professor

Sametingspolitikern Lars Wilhelm Svonni tycker att professorn och domaren i högsta domstolen Bertil Bengtsson träffar rätt i sin artikel om samisk rätt. Detta är en anmaning till självrannsakan för oss samer, menar Lars Wilhelm Svonni.
ILO-konventionen 169 om ursprungsfolkens rättigheter kommer inte att beröra alla samer, skriver professor Bertil Bengtsson i en analys. Han har specialiserat sig på samisk rätt och satt i högsta domstolen när Skattefjällmålet avgjordes 1981. På rätt väg Lars Wilhelm Svonni menar att Bengtsson är på rätt väg i sina analyser. - Bengtsson frågar oss samer vilken väg vi ska välja. Ska vi kräva att ratificera ILO-konventionen samtidigt som vi skapar olikheter mellan samer där en del har rättigheter och andra inte. Nu börjar Bengtsson tuffa till sig, säger Lars Wilhelm Svonni. Skilj på rättigheterna Ett av förslagen i Bertil Bengtssons skrift är att man ska skilja mellan jakt- och fiskerätt och renskötselrätt. - Det är i grunden det man måste hitta lösningar för. Så länge rätten är knuten till renskötseln så blir den begränsad och dessutom utsatt för ingrepp från statsmaktens sida, säger Svonni. Diskussion Lars Wilhelm Svonni vill nu få igång en diskussion bland samer om ILO-konventionen. - Kan vi verkligen begära att staten ska ratificera ILO-konventionen och samtidigt göra skillnad på olika grupper av samer, säger Lars Wilhelm Svonni.