Patientuppgifter blandades ihop

Namn och personnummer på patienter blandades ihop i det datasystem som länets ambulanser använder. Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen.
Det var under några timmar i höstas detta inträffade i samband med att Landstinget uppdaterade sina datasystem för sina ambulansjournaler. Företaget Ulfab, som kör ambulanserna åt Landstinget, har anmält händelsen till Socialstyrelsen. I anmälan framhållas att felet kunde medfört katastrofala följder för patienterna. Karl-Axel Wallman, som är överläkare på Ulfab, säger att övriga backup-system dock fungerade så att risken för förväxlingar av patienter därför minskade. Han ser ändå alvarligt på det inträffade.