Varannan arbetsplats får kritik

Arbetsmiljöinspektionen i Linköping riktar kritik mot hälften av de arbetsplatser i distriktet som har undersökts den här månaden.
Det Arbetsmiljöinspektionen har tittat på är risken för våld och hot i arbetslivet. 153 arbetsplatser har inspekterats och varannan måste nu genomföra förändringar för att förbättra säkerheten.