Barnprostitution kartläggs i Sverige

För att få reda på hur omfattande barnprostitutionen är i Sverige kommer 5 000 gymnasieelever i fyra städer få svara på frågor i en enkät.
Enkäten, ska göras av Lunds universitet och ingår i regeringens utredning om sexuellt exploaterade barn i Sverige. Frågorna handlar bland annat om eleverna sålt sex, hur de fått betalt och vem som förmedlat det. Vilka städer och skolor som ska ingå i undersökningen är ännu inte bestämt, skriver tidningen Metro idag.