HUI-prognos räknar med svag tillväxt

Handelns utredningsinstitut (HUI) räknar med att tillväxten i den svenska ekonomin ökar svagt, från 1,8 procent i år, till 1,9 nästa år och till 2,3 procent 2004.
Den öppna arbetslösheten håller sig på eller strax över fyraprocentsstrecket de närmaste två åren. Inflationen, som i år väntas bli 2,3 procent faller långsamt till två procent jämnt 2004, enligt HUI:s prognos