Itälaajentuminen uhka Ruotsille ja Suomelle?

Suomalaistutkija varoittaa että EU:n laajentaminen saattaa syödä Ruotsin ja Suomen vaikutusvaltaa unionissa. Vaarana on, että kylmän pohjoisen erityisongelmat jäävät eurooppalaisessa keskustelussa taka-alalle, sanoo tutkija Hiski Haukkala Suomen ulkopoliittisesta instituutista Sisuradiolle.
Veljekset Suomi ja Ruotsi ovat yrittäneet ohjata muun Euroopan huomiota kylmän ja pohjoisen ongelmiin etenkin niin kutsutun pohjoisen ulottuvuuden avulla. Ohjelman turvin on yritetty saada EU:n tukea etenkin lähialueiden ongelmien ratkaisemiseen. Yhtäältä Baltian ja Pohjolan välisen elintasokuilun kuromiseen, toisaalta Pohjois-Venäjällä vaanivien ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Samalla on yritetty avata eurooppalaisten silmiä arktisille erikoispiirteille, lyhelle kesälle ja pitkälle, pimeälle talvelle. Itä-laajentumisen myötä unionin kuvakulma kääntyy kuitenkin entistä enemmän etelään, uskoo tutkija Hiski Haukkala.