Elever och lärare i protest mot skolflytt

Protestlistor mot att sfi - svenska för invandrare - flyttas från Komvux på Rosengård till Lernia, överlämnades i dag på morgonen till Kent Andersson, ett av kommunalråden i Malmö.
Att undervisningen flyttas får konsekvenser för både lärare och elever. En del lärare blir uppsagda från sitt arbete och elevgrupper kommer att splittras. Det var något som läraren Katarina Abdallah framhöll vid uppvaktningen. - Det är en stor sorg i huset nu. Att våra kollegor som är visstidsanställda, ca 17 stycken, måste lämna oss, att andra kollegor placeras ut på andra skolor i kommunen. Hela den verksamhet som vi har byggt upp under tolv år slås sönder. Vid lunchtid i dag kommer lärare och elever vid Komvux i Rosengård att protestera i anslutning till kommunfullmäktiges möte. - Det är inte bra att skolan flyttar, varken för elever eller lärare, säger Jana, en av de nya eleverna som ska protestera mot flytten. Katarina Abdallah tycker att sfi-undervisningen ska fungera som vilken gymnasieundervisning som helst, att eleverna själva ska kunna välja var de vill studera. - De ska kunna säga: "Den här skolan tor vi på, här vill jag studera", inte placeras som en grupp här eller där, säger hon.