Nödvaccinering av djur kan tillåtas

Det kan bli tillåtet att nödvaccinera djur vid utbrott av mul och klövsjukan. Enligt förslag från en arbetsgrupp inom EU-parlamentet. Rapporten, som godkändes av parlamentet på onsdagen, är mycket kritisk till hur förra årets utbrott hanterades. Marit Paulsen, folkpartiets EU-parlamentariker, talar om ett misslyckande.
Arbetsgruppen har på EU-parlamentets uppdrag utvärderat hela mul- och klövkrisen förra året, när mellan 7 och 10 miljoner djur fick nödslaktas. På punkt efter punkt uttrycker man kritik: Byråkrati, försenade beslut och brist på katstrofplaner ledde till betydligt värre följder än nödvändigt. Krav på djurtransporter I den över hundra sidor långa rapporten föreslås en rad åtgärder, bland annat det förbud mot privatimport av livsmedel från länder utanför EU, som kommissionen godkände så sent som i fredags. Man föreslår också bättre samordning och hårdare krav på transporter av djur tillsammans med en översyn av ersättning till både djurägare och turistnäringen Men parlamentet ställer sig också bakom ett av de mest kontroversiella förslagen, nödvaccinering, som ett huvudalternativ till masslakt. Nödvaccinering Nödvaccinering innebär att man ger vaccin till alla djur inom ett riskområde för att senare avliva djuren. Men då under mer värdiga former. Något som mött tveksamhet tidigare, inte minst från svenskt håll, eftersom man befarar att smittan kamoufleras av vaccinet, men ändå sprids. Rapporten anser ändå att frågor om vaccination måste få diskuteras mer på allvar, utifrån både djurskyddsskäl och vad opinionen kräver, även om det gör europeiskt kött mer svårsålt på andra håll. Marit Paulssen anser att handelsekonomiska intressen tidigare fått styra för mycket av besluten.
Daniel Rundqvist, Jönköping