Nödvaccinering föreslås mot mul- och klövsjukan

Nödvaccinering innebär att man ger vaccin till alla djur inom ett riskområde för att SENARE avliva djuren, men då under mer värdiga former.
Arbetsgruppen har på EU-parlamentets uppdrag utvärderat mul- och klövkrisen ifjol, när mellan 7 och 10 miljoner djur fick nödslaktas. I rapporten föreslås en rad åtgärder bland dem också det förbud mot privatimport av livsmedel från länder utanför EU som kommissionen godkänt och som ekot rapporterade om på onsdagsmorgonen.