Nya bostäder planeras i Huddinge

Planerna på nya bodstäder vid Kvarnbergsplan i Huddinge fortsätter.
Det finns planer på en stadslik bebyggelse med som mest 480 bostäder på båda sidor om Kommunalvägen vid Lännavägen. Förstudien för området är nu klar och kommunstyrelsen har beslutat att byggnadsnämnden ska arbeta vidare med utformningen.