Kameraövervakning kan ge skadestånd

Det ska bli möjligt att kräva skadestånd för den som anser sig felaktigt kameraövervakad. Det föreslår regeringens särskilda utredare som nu sett över lagen om allmän kameraövervakning.
Exempel där utredaren anser att man ska kunna kräva skadestånd är bland annat om kameraövervakningen varit hemlig, eller om bilderna hamnat i orätta händer och man därigenom anser sig lida personlig skada.