Ryska protester mot amerikanskt missilförsvar

Ryska UD protesterar på onsdagen mot USAs beslut att börja bygga upp ett missilförsvar. Parlamentet Duman diskuterar att dra sig ur ett nedrustningsavtal med USA redan innan det trätt i kraft.
Ryssland kritiserade tidigare häftigt USAs planer på ett missilförsvar, men när USA väl sade upp det så kallade ABM-avtalet, som förbjöd missilförsvar, kom det bara lama protester och det verkade nästan som om Ryssland accepterade det hela. Nu, efter att president George Bush på tisdagen gett order om att missilförsvaret ska börja byggas upp återkommer kritiken fast i relativt milda tongångar. Ryssland beklagar Ryska UD säger i ett uttalande på onsdagen att man beklagar att USA verkligen ska börja bygga upp ett missilförsvar. Det kan leda till en meningslös kapprustning i världen och det drar resurser från kampen mot de verkliga hoten i dag, framför allt terrorismen – allt enligt ryska UD. Enligt de amerikanska planerna ska till en början tio ABM-missiler placeras ut, missiler som ska kunna skjuta ner anfallande kärnvapenrobotar medan de fortfarande är i rymden. Duman reagerade Ryska parlamentet Duman har också reagerat på att missilförsvaret nu ser ut att förverkligas. Duman håller som bäst på att diskutera det nedrustningsavtal som presidenterna Bush och Putin undertecknade i maj och som grovt talat innebär att antalet kärnstridsspetsar på bägge sidor ska skäras ner från 6 000 i dag till cirka 2 000. Det ryska parlamentet väntas ratificera avtalet i vår. Men i Duman diskuterar man nu att införa en speciell klausul med innebörden att man ska kunna dra sig ur avtalet om USA bygger upp ett missilförsvar som hotar Rysslands kärnvapenstyrkor. Kan blockera Ryssland kärnvapenstyrka Frågan är vad som är ett sådant hot. De tio missiler som USA nu beslutat placera ut 2004 är inte det, även om Ryssland går ner till 2 000 stridsspetsar. Men om missilförsvaret fungerar och sedan successivt byggs ut kommer det kanske i något läge vara kapabelt att blockera Rysslands hela kärnvapenstyrka. Inför en sådan utveckling måste Ryssland gardera sig, och då kanske det blir aktuellt med den meningslösa kapprustning som ryska UD varnar för nu.
Sten Sjöstrom, Moskva