Brist på distriktsläkare i västra länet

Det fattas distriktsläkare på vårdcentralerna i Vadstena, Motala och Borensberg. Patienter som inte är i akut behov av läkarhjälp uppmanas därför att vänta med att besöka vårdcentralerna.
Martin Strömstedt, som är chef på vårdcentralen i Vadstena, säger att man kommer att prioritera och att planerade kontroller flyttas fram en eller ett par månader. Vårdcentralerna försöker nu att hitta nya läkare. Hur länge man tvingas att prioritera vet man inte.