Bättre elever i c-län

Det går bättre för grundskoleeleverna i Uppsala län. Under vårterminen i år förbättrades elevernas medelbetyg rejält jämfört med våren 2001. Men eleverna i Uppsala län har ändå totalt sett sämre medelbetyg än riksgenomsnittet, visar statistik från Statistiska Centralbyrån.