Rejvkommision stoppar knarkande ungdomar

Polisen i Jönköpings län jobbar nu enligt modellen rejvkommissionen. Man rör sig på uteställen och försöker på så sätt stoppa ungdomar från att prova knark. Det här nya sättet att arbeta har gett mycket goda resultat, säger Per-Åke Eld som är chef för gatulangningsgruppen.
Sedan i oktober har det funnits en gatulangningsgrupp som arbetar speciellt mot alkohol- och narkotikabrott bland ungdomar i Jönköpings län. I det här arbetet kan poliserna fokusera just på spaningsarbete och man arbetar mycket efter tips. Det har lett till att polisen uppdagat en hel del nya missbrukare som man inte kände till tidigare Man arbetar efter modellen ungdomsgruppen i Stockholm, som tidigare hette Rejvkommissionen. Det betyder att man på ett så tidigt stadium som möjligt föröker stoppa ungdomar från att börja missbruka. I det här ingår att poliserna rör sig mycket på uteställen under helgerna, men en sak skiljer sig från rejvkommissionen; här i länet arbetar man inte bara mot knarket utan också mot alkohol.