Behandlingsteam ska underlätta för ungdomar

Mjölby kommun vill ha färre ungdomar placerade på hem för vård och boende. Därför startar man ett tvåårigt projekt med ett så kallat rörligt team.
Två socionomer ska arbeta intensivt med barnen och familjerna i deras hemmamiljö. Kostnaden blir omkring en miljon extra per år. Idag finns 15 ungdomar från Mjölby på insitution för vård och boende. Men enligt socialchef Cecilia Larsson i Mjölby så vill både föräldrar, politiker och socialtjänst att problemen ska lösas på hemmaplan.