1,2 miljoner till Film i Dalarna

Film i Dalarna får 1,2 miljoner kronor från Svenska Filminstitutet för verksamhetesåret 2003.
Sedan 1997 delar Svenska Filminstitutet ut pengar till filmproduktioner i hela landet, till stöd för regionala resurscentrum för film och video. Syftet är att främja regional och lokal filmkultur med tyngdpunkten på insatser för barn och ungdomar. Totalt 18 miljoner delas ut nästa år, varav Film i Dalarna alltså tilldelas 1,2 miljoner kronor.