Gamla uppgifter viktiga i ny rapport

Avgörande delar i Sanningskommissionens rapport om registreringen av svenska medborgare bygger på socialdemokraternas så kallade vitbok.
På tisdagen presenterades den så kallade Sanningskommissionens rapport om hur svenska myndigheter spionerade mot och registrerade medborgare från andra världskrigets slut fram till våra dagar. Till grund för avgörande delar av rapporten ligger det socialdemokratiska partiets egen undersökning av åsiktsregistreringen i den militära underrättelsetjänsten IB - den så kallade vitboken. Avgörande vittnesmål från vitboken Det är det socialdemokratiska partiets undersökning av åsiktsregistreringen i den militära underrättelsetjänsten IB som ligger till grund för avgörande delar av den utredning som kom på tisdagen. Säkerhetstjänskommissionens ordförande Gunnar Brodin bekräftar att avgörande vittnesmål hämtats från socialdemokraternas egen så kallade vitbok i frågan. Nyckelpersoner döda Det var efter valet 1998 som socialdemokraternas partistyrelse utsåg en av sina veteraner Enn Kokk att göra intervjuer och samla fakta om partiets deltagande i åsiktsregistreringen som den militära underrättelsetjänsten IB utförde. En nyckelroll spelade IB:s chef Birger Elmér. Även ledande socialdemokrater som förra statsrådet Sven Aspling kunde ha avgörande saker att berätta. Dessa är bägge döda nu, men levde när Enn Kokk satte igång med sin undersökning, och även när Gunnar Brodin fick sitt uppdrag. Hann inte intervjua Enn Kokk intervjuade både Elmér och Aspling. Men det gjorde inte Gunnar Brodin och säkerhetstjänskommissionen. – Det är ju mycket möjligt att han inför oss, i och med att han hade blivit löst från tystnadsplikten, hade kunnat säga något mer, säger Gunnar Brodin. Hur var det med Sven Aspling? Hann ni intervjua honom? – Nej, vi hann inte med honom heller. Men där har ni också band från Enn Kokk? – Ja, eller i alla fall samtalsuppteckningar. Så mycket av det som ni har om IB har ni fått via Enn Kokk? – Ja.
Erik Ridderstolpe