Tysklands nya invandringslag upphävs

Tysklands författningsdomstol har stoppat landets nya invandringslag som skulle trätt i kraft vid årsskiftet. Lagen skulle bland annat underlätta arbetskraftsinvandring.
Domstolen, som inte var enig, upphäver inte lagen på grund av innehållet utan för att den inte antogs formellt riktigt i förbundsrådet - Tysklands första kammare som representerar delstaterna. Beslutet är ett nederlag för regeringen Schröder. Den nya lagen var en av den rödgröna regeringens stora reformer under den förra mandatperioden.