Lättat ABB får nytt lån

ABB har fått ett lån på 1,5 miljarder dollar, omkring 13 miljarder kronor, för att täcka sina kontantbehov de kommande två åren.
Den nya krediten är en stor lättnad för bolaget, som är ekonomiskt pressat. Enligt finanschefen Peter Voser ger det ABB möjlighet att bland annat genomföra sitt besparingsprogram och fokusera på kärnverksamheten. Pengarna ska också användas till att betala tillbaka lån och till att genomföra konkursförfarandet för dotterbolaget Combustion Engineering, som tyngs av ersättningskrav för asbestskador. Det nya avtalet, som slutits med 20 banker, är ettårigt men kan förlängas ytterligare ett år. Beskedet gjorde att ABB-aktien steg med 5,4 procent till 29:30 kronor.