Minskad snedfördelning till högskolan

Alltfler nya studenter vid högskolor och universitet kommer från hem där föräldrarna saknar högskoleutbildning.
Läsåret 1993/94 kom drygt 20 procent av de nya studenterna på Mälardalens högskola från arbetarhem. År 2001/02 var det nära 30 procent. Sett över hela landet är det nu fler studenter från arbetarehem än från tjänstemannahem som som läser på högskola.