24 miljoner i stöd för skånsk elforskning

Energimyndigheten har beviljat drygt 150 miljoner kronor i stöd till forskning och utveckling inom elproduktion, bränsle och förbränning, under de tre närmaste åren.
Av de pengarna får Svenskt Gastekniskt Center i Malmö, 24 miljoner kronor för att bidra till ökad kompetens på bränsle- och förbränningsområdet inom högskolor och näringsliv. Gas förväntas få en ökad betydelse för energiförsörjningen i Sverige framöver.