Många tomma platser på äldreboenden i Västerås

Nedläggningen av äldreboenden i Västerås beror på att det redan i dag finns för många tomma platser på andra äldreboenden. Det säger äldrenämndens ordförande Kent Ryberg till P4 Västmanland.
I går beslutade äldrenämnden att spara 8,3 miljoner kronor. Det betyder bland annat att ålderdomshemmet Rönnagården på Råby med tio platser avvecklas och servicehuset på Bäckby läggs ned. Orsaken till det är enligt Kent Ryberg att man de senaste fyra åren har byggt omkring 270 nya platser på äldreboenden i Västerås. Det gör att det redan finns tomma platser. Rönnagården på Råby kostar idag för mycket pengar, och eftersom det finns tomma platser på andra ställen är det bättre att flytta de gamla, anser Kent Ryberg. - Vi anpassar oss till den verklighet vi befinner oss i. Redan idag finns det ett överskott av platser på äldreboenden i Västerås och vi vill inte låta skattepengarna gå till tomma platser, säger Kent Ryberg. Äldrenämnden även fått ett tillskott på 61 miljoner kronor. De pengarna ska användas till vad Kent Ryberg kallar "offensiva satsningar". Nästa utbyggnad är redan på gång, det handlar om kvarteret Skjutfältet på Haga som ska byggas 2004. Och 2006 ska det byggas i Rönnby Centrum. Nästa år vill äldrenämnden dessutom satsa på anhörigstöd.