Skolverket kritiserar skolorna

Skolorna måste bli bättre på att utgå från elevens egen uppfattning om vad som är en kränkning. Den slutsatsen drar Skolverket i en ny rapport där man studerat 7 kommuner och 57 anmälda fall av kränkning. I hälften av de studerade fallen kritiserar Skolverket skolorna. Enligt Skolverkets utredare Gustav Karim Ghomri är det ett problem att det förebyggande arbetet inte är tillräckligt:
– Det finns enskilda lärare som är väldigt duktiga på de här frågorna, och har ett mycket bra förebyggande arbete. Det som kan saknas är ett verksamhetsövergripande mål, där man arbetar tillsammans inom kollegiet, säger Gustav Karim Ghomri. Skolverket har gjort tillsyn i sju slumpvis utvalda kommuner, och dessutom specialstuderat 57 enskilda fall av kränkningar som kommit in till myndigheten mellan januari 2000 och september förra året. I hälften av de studerade fallen kritiserar Skolverket skolorna. Visserligen finns i de flesta fall en handlingsplan mot kränkande behandling, och planen följs. Problemet är att planerna ofta är för begränsade och utgår ifrån definitioner på papper, snarare än elevens egen uppfattning. För kränkning kan vara mer än bara mobbning, enligt Gustav Karim Ghomri. – Om man bara inriktar sig på mobbningsproblematiken så innebär det att man glömmer andra typer av kränkningar som också är väldigt allvarliga och där elever far illa. – I många fall av de här ärendena så har skolorna inte arbetat med den problematiken som kan uppstå när en elev blir kränkt av en lärare, och där är det viktigt att se det är elevens upplevelse av situationen som ska vara avgörande för om skolan ska utreda. Gustav Karim Ghomri tycker dock att arbetet mot kränkningar fungerar, trots att hälften av de granskade fallen fått kritik.
Anders Kilander