Börsfallet påverkar inte köplusten

Trots att Stockholmsbörsen rasat med över 45 procent sedan i början av år 2000, så fortsätter konsumtionen att öka. Anledningen är att de flesta hushåll egentligen inte förlorat så mycket på de fallande börskurserna, säger Helena Olsson, som är ekonom på Handelns Utredningsinstitut, HUI.
HUI har med hjälp av siffror från statistiska centralbyrån kommit fram till att det ekonomiska tappet för ett vanligt hushåll inte är så stort. Orsaken är att så stor andel av sparandet i aktiefonder och börsnoterade fonder finns hos en liten, mera välbeställd del av hushållen. 10 procent av hushållen ägde hela 90 procent av värdet i aktiefonderna - och ännu skevare var fördelningen när det gäller börsnoterade aktier. Så när börsen fallit så är det de välbeställda hushållen som i första hand påverkas - de 10 procent rikaste hushållen tappade i genomsnitt över 700 000 kronor. Men eftersom 90 procent i snitt bara förlorat drygt 13 000 i värde har det inte påverkat konsumtionen särskilt mycket, säger Helena Olsson.