Byggkommission vill ha mer konkurrens

”Skärp er gubbar”, är rubriken på statliga Byggkommissionens förslag till förbättringar i den kritiserade byggnadsbranschen. Utredningen har inte hittat några nya asfaltskarteller, men konkurrensen måste bli bättre säger utredarna.
Utredningens ordförande Lars-Erik Ericsson säger att det behövs en ny lag mot svart arbetskraft. Den som anlitar en underentreprenör ska själv betala in skatter och andra avgifter på ett särskilt entreprenadkonto, en metod som finns i flera andra EU-länder. Metoden har bland annat använts i Holland under 20 år. Bara i installatörsbranschen tror utredningen att 2-3 miljarder undanhålls från beskattning med hjälp av svart arbetskraft. Utredningen vill också ha en lag som reglerar ansvaret vid byggfel. Dessutom vill man återinföra det så kallade ROT-avdraget, något som skulle betyda att det skulle löna sig mer att anlita vita hantverkare. Byggkommissionen har inte hittat någon ny asfaltskartell bland byggbolagen. Det här en en bransch som istort sett styrs av fyra bola: Skanska, NCC, Peab och JM. Kommissionen tror dock att konkurrensen skulle bli bättre om förslagen genomförs.
Lars Erik Backman