Äldreombudsman i Strängnäs

Med största sannolikhet så kommer det i framtiden att finnas en äldreombudsman i Strängnäs. Det beslutet väntas kommunfullmäktige i Strängäs ta i början av nästa år.
Äldreombudsmannen är den man ska vända sig till när man som äldre har frågor om vård och omsorg. Äldreombudsmannen ska hjälpa den enskilde att få rätt stöd och hjälp.